تحلیلگر ارشد مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها: بیشتر سخن پرزیدنت ترامپ درباره خروج از خاورمیانه بود

17 بهمن 1397