نسخه کامل سخنرانی پرزیدنت ترامپ و اعلام شرایط اضطراری برای امنیت مرز جنوبی آمریکا

26 بهمن 1397