تقدیر پرزیدنت ترامپ از افسران مرزی آمریکا در برابر نفوذ مجرمین خطرناک

30 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت دونالد ترامپ عصر دوشنبه با تقدیر از عملکرد افسران شاغل در اداره مهاجرت ایالت متحده آنها را قهرمانان دفاع از ایمنی و امنیت کشور در برابر نفوذ مجرمین خطرناک توضیف کرد.