جشنواره فیلم ترایبکا در نیویورک با موضوع برابری جنسیتی زنان و مردان

30 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره فیلم ترایبکا که از چهارشنبه شب در منهتن نیویورک آغاز به کار کرد و به مدت یازده روز ادامه خواهد داشت موضوع محوری خود را برابری جنسیتی زنان و مردان قرار داده است که در آمار فیلمسازان شرکت کننده هم این برابری محسوس است. گزارش شپول عباسی