حاشیه های لغو ویزا؛ چند ایرانی دیگر از حضور در آمریکا محروم شدند

12 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج گسترده اعتراضات به ممنوعیت مسافرت شهروندان ۷ کشور مسلمان که از چند روز پیش از سوی سازمانها، گروهها و افراد شروع شد کماکان ادامه دارد.