محدودیت ویزا برای شهروندان ایران و پنج کشور از امشب آغاز می‌شود

08 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا در مورد صدور ویزای سفر برای اتباع شش کشور عمدتا مسلمان نشین از جمله ایران، آماده اجرای مقررات جدیدی است که داشتن مناسبات نزدیک با یکی از بستگان و یا کسب و کار مستقر در آمریکا را برای گرفتن ویزا الزامی می کند. گزارش شهلا آراسته