چرا تعطیلی بنیاد خیریه ترامپ آسان نیست

07 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ، قول داده که بنیاد خیریه خود را پیش از آغاز به کار رسمی اش منحل کند، اما دشواریهایی بر سر عملی شدن این طرح وجود دارد. از سوی دیگر، وی بار دیگر طی یک هفته، از عدم کارآیی سازمان ملل سخن به میان آورد. گزارش فرهاد پولادی