تاثیر دستور باراک اوباما بر دانش آموزان تراجنسیتی در مدارس

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آتی، دانش آموزان ترا جنسیتی راحتتر از پیش می توانند از توالت مدارس خود استفاده کنند. دولت اوباما، هفته گذشته با صدور دستور العملی از مدارس دولتی خواست که به دانش آموزان تراجنسیتی اجازه استفاده از توالت، سالن و برنامه های ورزشی، بر اساس هویت جنسیتی کنونی شان بدهند.