رقابت فزاینده آمریکا و چین بر سر نفوذ اقتصادی در جهان

01 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقابت فزاینده و تنگاتنگی بین آمریکا و چین بر سر نفوذ اقتصادی در جهان درگرفته. رئیس جمهوری آمریکا، این رقابت را تهدیدی برای آمریکا میداند، و از قانونگزاران کنگره آمریکا مصراً خواسته تا لایحه پیمان مشارکت و تجارت آزاد ترانس پاسیفیک را به تصویب برسانند.