ترامپ تصمیم درباره طرح جنجالی افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم وارداتی به آمریکا را یک ماه تعویق انداخت

11 اردیبهشت 1397