استفاده از تکنولوژی رديابی در مراقبت از سالمندان

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکتهای هوشمندسازی خانه در ايجاد فضاها و خانه‌های هوشمند و کمک به رديابی شهروندان سالمند در خانه به فراتر از ايمن سازی يا کنترل درجه حرارت نگاه می‌کنند. هدف ايجاد موازنه‌ای بين نگاهداری از والدين مسن در حين احترام گذاشتن به استقلال آن‌هاست.