تاثیر اتاق‌های فکر بر سیاستگذاری در واشنگتن

12 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتاق فکر به موسسه های تحقیقاتی می گویند که کارشناسان آن برای سیاست گذاران حوزه های مختلف تحقیق می‌کنند. پیشتر این اندیشکده ها به علت نفوذشان بر سیاست گذاری در آمریکا مورد انتقاد قرار می‌گرفتند، اما دولت پرزیدنت ترامپ در مقایسه با دولت های پیشین وابستگی بسیار کمتری به این موسسه‌ها دارد.