رژه های خیابانی همراه با موسیقی و رقص در روز شکرگزاری در آمریکا

06 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز ۵ شنبه روز شکرگزاری در ایالات متحده است. روزی که تاریخ آن به زمانی باز می گردد که این کشور مستعمره بریتانیا بود. یکی از راههایی که آمریکاییان این روز را جشن می گیرند رژه های خیابانی همراه با موسیقی و رقص است.