کرونا باعث شد که کارمندان شرکت‌های فناوری به شهرهای ارزانتر از سان ‌فرانسیسکو کوچ کنند

27 مهر 1399