هشدارنسبت به افزایش مصرف سیگار الکترونیکی در میان نوجوانان

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به رغم هشدارهای بهداشتی مصرف ای-سیگارت در نوجوانان خصوصا دانش آموزان دبیرستانی سیر صعودی دارد. از همین رو گروه های دانش آموزی برای مبارزه با این اپیدمی در بعضی مدارس آمریکا فعال شده اند و مسئولان مدارس را نیز با خود همراه کرده اند.