تصمیم السالوادور برای قطع روابط دیپلماتیک با تایوان

03 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا، به تصمیم السالوادور برای قطع روابط دیپلماتیک با تایوان که به نفع چین است، واکنش شدیدی نشان داده است. واشنگتن، همچنین، به چین هشدار داد منافع اقتصادی اش، بهای سنگینی برای دوست جدیدش، الساوادور به همراه خواهد داشت.