قانونگذاران آمریکایی پذیرش پناهجویان سوری را بررسی می کنند

23 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانونگذاران آمریکا طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رابرای پذیرش ۱۰ هزار نفر از آوارگان سوری مورد بررسی دقیق قرار میدهند.