حملات پاریس و کشمکش سیاسی در آمریکا برسر پذیرش پناهجویان سوری

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حملات تروریستی پاریس زنگ هشدار در مورد احتمال نفوذ اعضای گروه تروریستی داعش در میان پناهجویان سوری را به غرب وبه داخل خاک آمریکا بصدا درآورد.قانونگذاران کنگره رییس جمهوری و سیاستمداران آمریکا هریک در مقابل سوال پناه دادن به پناهجویان سوری به خاک این کشور به نوعی واکنش نشان دادند.