مقامات آمریکا: شروع آموزش رزمی نیروهای معتدل را تایید کردند

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعد از گذشت حدود ۴ سال از جنگ داخلی در سوریه، ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که آموزش نظامی به نیروهایی که آنها را معتدل مینامد، با هدف مبارزه با گروه دولت خود خوانده اسلامی آغاز شده است.