جان کری: ایران و روسیه اسد را پای میز مذاکره بیاورند

28 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جان کری، وزير امور خارجه آمريکا برای ديدار با همتای بريتانيايی خود، فيليپ هموند برای گفت و گو در مورد وضعيت سوريه و اقدام نظامی مسکو در آن کشور به لندن سفر کرده است. دو مقام پس از گفت و گو در يک مصاحبۀ مطبوعاتی مشترک به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفتند.