کری از "کانال ابراز مخالفت" در وزارت خارجه آمریکا دفاع کرد

29 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از اعلام نظر بیش از ۵۰ دیپلمات آمریکایی در مخالفت با سیاست دولت آمریکا در قبال سوریه، بر راه حل سیاسی به عنوان تنها گزینه برای پایان دادن به جنگ داخلی و بحران پناهجویان در آن کشور تاکید کرد.