سفر ژنرال جوزف وتل به کوبانی برای فراهم کردن مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه

29 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژنرال جوزف وتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در سفری به عراق و سوریه در پی فراهم کردن مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. علی جوانمردی گزارش می دهد: