ایران نیروهای سپاه در سوریه را کاهش داده است

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران نیروهای سپاه پاسداران در خاک سوریه را کاهش می دهد و به جای آن مستشاران ارتش به این کشور اعزام می کند. اقدامی که درواکنش به انتقادها از ایران برای دخالت در سوریه برایگسترش نفوذ منطقه ای آن کشور صورت می گیرد.