گزارش هوشمند میرفخرایی درباره آخرین خبرها از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه

04 دی 1397