سازمان ملل: جنگ سوریه موجب بزرگترین مصیبت انسانی در عصر حاضر شده است

02 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد هشدار داده که جنگ داخلی در سوریه به بزرگترین مصیبت انسانی در عصر حاضر تبدیل شده است. مقام های این سازمان می گویند، صد ها هزار نفر در شهرهای محاصره شده سوریه، به ویژه شهر حلب در شمال کشور به آب آشامیدنی، مواد غذائی و دارو نیاز دارند و این نیاز هر لحظه ابعاد وسیعتری می گیرد.