نماینده آمریکا در امور سوریه: اگر به صلح فکر می‌کنید، نیروهای ایران باید از کشور خارج شوند

28 شهریور 1397