آمریکا می‌گوید گروهی از نیروها در سوریه برای محافظت از حوزه‌های نفتی می‌مانند

03 آبان 1398