کارشناس و پژوهشگر امور سوریه : آمریکا پیشتر سه شرط برای خروج از سوریه اعلام کرده بود

28 آذر 1397