نماینده آمریکا در امور سوریه: روند مذاکرات برای تهیه قانون اساسی جدید سوریه ناامید کننده است

13 آذر 1397