سنای آمریکا اختیار آژانس امنیت ملی برای ثبت مکالمات تلفنی را تمدید نکرد

11 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سنای آمریکا دیشب نتوانست بر تمدید قانون موسوم به آزادی آمریکا که نیمه شب یکشنبه موعد تمدید آن بسر رسید توافق کند و در نتیجه آژانس امنیت ملی آمریکا اختیارات قانونی را برای شنود گفتگوهای تلفنی از دست داد.این قانون در پی حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب و اعمال شد. گزارش شهلا آراسته