رئیس جمهوری آمریکا، برت کاوانا را برای عضویت در دیوان عالی نامزد کرد

19 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دوشنبه شب رئیس جمهوری ایالات متحده یک قاضی ۵۳ ساله را به عنوان نامزد پیشنهادی خود برای پر کردن یکی از کرسیهای خالی شده دیوان عالی آمریکا معرفی کرد. گزینه پیشنهادی پرزیدنت ترامپ قاضی «بِرِت کاوانا» است.