قانون ایالتی محدودیت سقط جنین در دیوان عالی آمریکا بررسی می شود

12 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوان عالی آمریکا از روز چهارشنبه بررسی شکایتی را آغاز کرده که می تواند دسترسی زنان آمریکا به سقط جنین را محدود کند.