یک میلیون نوجوان آمریکایی نگران وضعیت مهاجرت و اقامتی خود هستند

22 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نزدیک به یک میلیون نفر از نوجوانانی که درآمریکا تحصیل می کنند اما اسناد اقامت آنها موقت است نگران اند که با روی کار آمدن دولت جدید وضعیت شان به خطر افتد و اگر به خارج از آمریکا سفر کنند اجازه بازگشت به انهاداده نشود. به گزارشی در این باره توجه فرمائید