تحلیلگر انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک: کشتن قاسم سلیمانی دستاورد امسال پرزیدنت ترامپ بود

16 بهمن 1398