وزارت خارجه آمریکا: ویدئوی جلسه سخنگو درباره مذاکرات اتمی ایران تغییرات عمدی نداشت

29 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه درباره ویدئوی نشست خبری این وزارت خارجه درباره مذاکرات محرمانه اتمی بین آمریکا و ایران در دسامبر۲۰۱۳ گفت، اطمینان داریم که در این ویدئوی عمداً تغییری صورت گرفته بود.