واکنش به رفتار تبعیض آمیز یک کارمند؛ هزاران شعبه استارباکس برای شرکت در کلاس بسته می‌شود

29 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنبال اتهامات تبعیض آمیزِ کارکنان یکی از فروشگاه های فیلادلفیای استارباکس در برابر افراد سیاه پوست، مدیریت این شرکت اعلام کرد، هزاران شعبه استارباکس در آمریکا روزِ بیست و نهمِ می برای گذراندن کلاسِ ضد تبعیضِ نژادی، بسته خواهد بود.