لیگ هاکی آمریکا پایان یافت؛ تیم «تمپا بی لایتنینگ» قهرمانی را بدون حضور تماشاگران جشن گرفت

09 مهر 1399