پرزیدنت ترامپ بودجه ۱۳۰۰ میلیارد دلاری دولت فدرال را امضا کرد

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ با اکراه بودجه ۱۳۰۰ میلیارد دلاری دولت فدرال را امضا کرد. او دیروز چند ساعت قبل از آن تهدید کرده بود که مصوبه کنگره را امضا نخواهد کرد زیرا به مسئله مهاجران غیرقانونی که در کودکی به آمریکا آورده شده اند، نپرداخته و هزینه کامل دیوار مرزی را تامین نکرده است.