اولین قهوه جوش به ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین رسید

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اولین قهوه جوش به ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین رسید. شرکت آمریکایی اسپیس اکس روز سه شنبه یک محموله دو تُنی حاوی غذا، تجهیزات علمی و یک قهوه جوش را به ایستگاه فضایی بین المللی حمل کرد.