علت سقوط سفینه فضایی ویرجین گالاکتیک

12 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس سازمان ایمنی حمل و نقل آمریکا می گوید، تحقیقات اولیه نشان می دهد که علت سقوط هواپیمائی که شبیه یک سفینه فضائی عمل می کند، نقص فنی بوده است. این سفینه ویرجین گالاکتیک دو نام دارد و روز جمعه سقوط کرد.