پرتاب موشک یک شرکت خصوصی اسپیس اکس با شکست روبرو شد

28 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخشی از ماموریت پرتاب یک موشک شرکت خصوصی فضایی سپیس اکس با شکست روبرو شد. این شرکت روز یکشنبه یک موشک فالکون را از یک پایگاه نیروی هوایی در کالیفرنیا به فضا پرتاب کرد.