آمریکا یک ماهواره اطلاعاتی به فضا پرتاب کرد

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک ماهواره اطلاعاتی روز چهارشنبه با یک موشک دلتا از یک پایگاه نیروی هوایی در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. این ماهواره اطلاعات دریافتی را در اختیار دفتر شناسایی ملی ایالات متحده که برعملیات اطلاعاتی کشورنظارت دارد، ارسال خواهد کرد.