تصاویری از شدت طوفان «سالی» در ایالت‌های جنوبی آمریکا

26 شهریور 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.