تاکید وزیر خارجه هند بر تاثیر رهبری و شکوفایی اقتصادی آمریکا در امور جهانی

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نشست وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتایان هندی خود در دهلی نو دو طرف زمینه های لازم برای همکاری‌های بلندمدت امنیتی-استراتژیک را تعیین کردند. در ابتدای این نشست وزیر خارجه هند بر رهبری و شکوفایی اقتصادی آمریکا در امور جهانی تاکید کرد. گزارش گیتا آرین