لغو برنامه استقبال از گروهبان بو برگدال در ایداهو

15 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه استقبال از گروهبان بو برگدال در ایداهو لغو شده است.علت لغو برنامه، عدم توانایی میزبانی شهرک ۸۰۰۰ نفری است که برگدال ساکن آن است، و نمی تواند میزبانی هزاران توریست و تظاهرات احتمالی طرفداران و مخالفان را بر عهده بگیرد.