هواپیمای خورشیدی در سفر دور دنیا به اوکلاهما رسید

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هواپیمای خورشیدی سولار ایمپالس ۲، در ادامه ی پرواز دور دنیای خود پنجشنبه شب پس از پروازی هجده ساعته از ایالت آریزونا بدون هیچ مشکلی در اوکلاهما بر زمین نشست. خلبان های سوییسی این هواپیمای خورشیدی، قصد دارند توجه جهانیان را به اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی جلب کنند.