بوفالو در غرب ایالت نیویورک زیر خروارها برف مدفون شد

29 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که برف سنگین بخشی از ایالت نیویورک را پوشانده و ارتفاع برف در بوفالو به یک متر و نیم رسیده است انتظار میرود این منطقه تا شبانگاه ۵ شنبه شاهد طوفان برف سنگین دیگری باشد.