خورشیدگرفتی کامل قابل مشاهده در خاک آمریکا

05 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز بیست و یک اوت، برابر با سی مرداد، یک خورشید گرفتگی روی خواهد داد که در سراسر خاک آمریکا، از سواحل این کشور با اقیانوس اطلس در شرق گرفته تا کرانه های اقیانوس آرام در غرب، به خوبی قابل مشاهده است.