هزاران نفر در اعتراض به خشونت پلیس علیه سیاهپوستان آمریکا تظاهرات کردند

19 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجود کشته شدن پنج پلیس در تجمع اعتراضی شهر دالاس آمریکا، تظاهرات مردم، به رهبری جنبش "جان سیاهان اهمیت دارد" ادامه دارد. این اعتراض ها در پی برخورد خشن دو مامور سفید پوست پلیس و کشته شدن دو شهروند سیاهپوست آمریکایی در دو ایالت آغاز شد. گزارش شیده رضایی