پلیس تگزاس دو مهاجم را بیرون نشست مرتبط با اسلام کشت

14 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو مرد مسلح یکشنبه در تیراندازی پلیس در خارج از مدرسه ای که مسابقه کارتون پیامبر اسلام برگزار میشد کشته شدند. گزارش شهلا آراسته